Урок № 51. Введення та виведення табличних величин. Графічний інтерфейс

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись із введенням та виведенням табличних величин, розглянемо графічний інтерфейс.

Для роботи з графічним інтерфейсом одразу створимо вікно із розмірами 300х300 пікселів із назвою «Табличні величини» та створимо надпис «Введіть список».

Ми вже знайомі із текстовим полем Entry (пригадайте 8 клас), і можемо використовувати його для введення списків, але Entry – це однорядкове текстове поле, тому для введення великих списків його використовувати недоречно. В даному випадку краще використати багаторядкове текстове поле Text.

Створюється багаторядкове текстове поле за допомогою функції Text() наступним чином:

Для роботи з багаторядковим тестовим полем існують наступні методи:

Методи delete та get мають такі параметри: початкова та кінцева позиції. Позиція позначається у вигляді “X.Y”, де X – номер рядка, Y – номер стовпця. А метод insert має початкову позицію та текст, який буде додаватися.

Переходимо до створення багаторядкового текстового поля з шириною 42 знаки та висотою 5 знаків білого кольору. Розмістимо його в 70 пікселях від верхнього краю.

Після запуску програми ми вже можемо вводити значення в наше багаторядкове поле.

Тепер переходимо до введення нашого списку. Найефективніший спосіб введення  – побудова таблиці. Але в Python немає такого елемента як таблиця, але є метод розміщення об’єктів у вигляді таблиці. Цей метод називається grid, а розміщувати ми будемо написи із елементами списку. Перед цим створимо рамку для нашої таблиці. Саме в рамці і будуть розміщуватися елементи списку. Рамка створюються за допомогою функції Frame(), вона має наступні атрибути:

Рамку, як і інші об’єкти вікна tkinter, потрібно розміщувати за допомогою метода place(), що ми і зробимо:

А зараз переходимо до створення самої таблиці за допомогою метода grid. Застосовується він так:

Також створимо подію Return для нашого вікна, і сам алгоритм виведення списку (створення написів та їх розміщення):

Спочатку ми повинні всі отримані дані перетворити у однотипний список, елементи якого – цілі числа. Потім встановимо початкові значення стовпця від яких ми будемо відштовхуватися. Для рядка нову змінну ми не створюємо, оскільки виводиться весь список буде в один рядок. Його значення постійне і дорівнює 0. Запускаємо цикл для кожного елемента із списку а. Кожен елемент буде виводитись у вигляді тексту напису у стовпчики, а номер стовпчика при кожному повторенні буде змінюватись на 1. Результат виконання наступний:

ІІ. Виконайте практичну роботу за інструкційною карткою