9 клас. Інформатика

2022-2023 н. р. Урок № 11. Додавання тривимірних примітивів. Вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів. Витягування (екструдування) форми об’єкта

2022-2023 н. р. Урок № 12. Практична робота №4. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання, клонування та екструдування форми об’єктів

2022-2023 н. р. Урок № 13. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури

2022-2023 н. р. Урок № 14. Текстові об’єкти та їх редагування. Рендеринг тривимірної сцени

2021-2022 н. р. Урок № 15. Практична робота №5. Побудова тривимірних об’єктів з використанням графічних текстур, текстових частин та їх рендеринг

2022-2023 н. р. Урок № 16. Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації

2022-2023 н. р. Урок № 17. Створення анімованої тривимірної моделі. Поняття про 3D-друк. Практична робота №6. Створення анімованої тривимірної моделі

2022-2023 н. р. Урок № 18. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти


2022-2023 н. р. Урок № 23. Математичні та статистичні функції – max, min, sum, average, count, countif

2021-2022 н. р. Урок № 33. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

2021-2022 н. р. Урок № 34. Бази даних в інформаційних системах. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних

2021-2022 н. р. Урок № 35. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області

2021-2022 н. р. Урок № 36. Основні відомості про СКБД Access. Поняття таблиці, поля, запису. Додавання, видалення, редагування даних у базі

2021-2022 н. р. Урок № 37. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД

2021-2022 н. р. Урок № 38. Властивості полів, типи даних

2021-2022 н. р. Урок № 39. Практична робота №12. Створення таблиць, означення полів за типом даних. Заповнення таблиць значеннями

2021-2022 н. р. Урок № 40. Фільтрація та сортування даних у таблицях


2021-2022 н. р. Урок № 43. Загальні відомості про запити

2021-2022 н. р. Урок № 44. Автоматизоване створення запитів у базі даних

2021-2022 н. р. Урок № 45. Автоматизоване створення запитів у базі даних

2021-2022 н. р. Урок № 46. Практична робота №14.  Додавання, видалення, редагування даних у базі. Фільтрація та сортування даних у таблицях. Автоматизоване створення запитів у базі даних

2021-2022 н. р. Урок № 47. Підсумковий урок із теми «Бази даних. Системи керування базами даних». Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 48. Повторення знань з теми «Алгоритми та програми» за 8 клас

2021-2022 н. р. Урок № 49. Табличні величини. Основні дії зі списками

2021-2022 н. р. Урок № 50. Введення та виведення табличних величин. Командний інтерфейс

2021-2022 н. р. Урок № 51. Введення та виведення табличних величин. Графічний інтерфейс

2021-2022 н. р. Урок № 52. Практична робота №15. Введення та виведення табличних величин через командний та графічний інтерфейси

2021-2022 н. р. Урок № 53. Алгоритми опрацювання списків. Знаходження довжини списку

2021-2022 н. р. Урок № 54. Зміна та видалення значень списку

2021-2022 н. р. Урок № 55. Знаходження кількості заданих елементів

2021-2022 н. р. Урок № 56. Практична робота №16. Довжина списку. Зміна, видалення та знаходження заданих елементів списку. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 57. Знаходження мінімального та максимального значення списку

2021-2022 н. р. Урок № 58. Знаходження суми та середнього значення елементів списку

2021-2022 н. р. Урок № 59. Практична робота №17. Знаходження мінімального, максимального значення списку, сума та середнє значення елементів

2021-2022 н. р. Урок № 60. Застосування циклу for для опрацювання табличних величин

2021-2022 н. р. Урок № 61. Практична робота №18. Застосування циклу for для опрацювання табличних величин. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 62. Робота з рядком тексту

2021-2022 н. р. Уроки № 63-66. Визначення теми програмного проєкту. Побудова етапів реалізації програмного проєкту

2021-2022 н. р. Урок № 67. Поняття «бета-тест». Збір та аналіз відгуків користувачів програми

2021-2022 н. р. Урок № 68. Презентація проєкту. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 69. Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого за рік

2021-2022 н. р. Урок № 70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік