Урок № 58. Знаходження суми та середнього значення елементів списку

Сьогодні ми з вами продовжимо ознайомимось із алгоритмами опрацювання списків та розглянемо алгоритм знаходження суми та середнього значення елементів списку.

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Засобами мов програмування можна автоматизувати процес знаходження підсумкових даних: суми та середнього значення набору числових даних. Такі задачі передбачають, що табличні елементи не змінюватимуться, а результатом їх виконання буде одне підсумкове значення.
В задачах для знаходження суми елементів масиву на допомогу нам знову приходить вбудована функція для сумування всіх елементів списку і називається вона sum():

Як знайти середнє арифметичне нам відомо із курсу математики для цього потрібно суму всіх елементів поділити на кількість елементів у мові програмування Python це реалізовано наступним чином:

ІІ. Опрацюйте навчальне відео:

ІІІ. Виконайте практичну роботу. Учням у яких немає можливості працювати з Python на комп’ютері можна складати програми у зошиті і надсилати для перевірки фотокопії своїх робіт. Для виконання практичної роботи можете використати онлайн систему https://techarge.in/online-python-compiler/:

Завдання 1. Створіть проект Середнє для обчислення середнього значення десяти дійсних чисел з діапазону 9,0–10,0, отриманих у ході деякого експерименту.
Візьміть до уваги, що для округлення дійсного числа можна використати команду round(<величина>, <порядок>), яка не потребує підключення бібліотеки math (пригадайте матеріал 8 класу).

Завдання 2.  Дано список [5, 7, 8, 12, 4]. Обчисліть суму елементів, значення яких більші 5.

Завдання 3 (виконайте самостійно).  Обчисліть суму парних елементів масиву з 9 елементів, заповненого випадковими числами.
Завдання 4 (виконайте самостійно).  Обчисліть суму не парних елементів масиву з 9 елементів, заповненого випадковими числами.
Завдання 5. За допомогою модуля Tkinter створіть програму, яка буде аналізувати оцінки учня за такими пунктами: найбільший та найменший бал, середній бал.

Алгоритм роботи

1. Відкрийте середовище програмуванн IDLE. Створіть новий файл.
2. Імпортуйте модуль Tkinter.
from tkinter import*
3. Створіть нове вікно та текстове поле, а також додайте напис із текстом «Введіть список оцінок», всі розміри та арибути використайте на свій розсуд. (В цьому випадку назву напису можна не задавати, так як до нього не буде звернень.)
Window=Tk()
Window.geometry(“300×300”)
Label(Window, text=”Введіть список оцінок: “).place(x=80,y=25)
text=Text(Window, width=37, height=5, bg=”white”)
text.place(x=0, y=70)
4. Створіть написи, в яких будуть на виході міститися вихідні дані, а також кнопку для запусу алгоритму підрахунку результатів.
but=Button(Window, text=”Проаналізувати”)
but.place(x=100, y=250)
maximum=Label(Window, text=”Максимальний бал: “)
maximum.place(x=20, y=160)
minimum=Label(Window, text=”Мінімальний бал: “)
minimum.place(x=20, y=180)
serednii=Label(Window, text=”Середній бал: “)
serednii.place(x=20, y=200)
5. Для аналізу оцінок створіть подію та функцію з таким алгоритмом
def fun (event):
          a=[int(i) for i in text.get(‘1.0’, END).split()]
          maximum[“text”]= “Максимальний бал: “+str(max(a))
          minimum[“text”]= “Мінімальний бал: “+str(min(a))
          serednii[“text”]= “Середній бал: “+str(round(sum(a)/len(a), 1))
but.bind(“<Button-1>”, fun)
Window.mainloop()
6. Збережіть програму у своїй папці із назвою Завдання_5. Протестуйте її.

Створені програми надішліть для перевірки в електронний щоденник або на електронну пошту kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас)

IV. Домашнє завдання: повторіть раніше вивчений матеріал, підготуйтеся до практичної роботи