Урок № 54. Зміна та видалення значень списку

І. Опрацюйте теоретичний матеріал

Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із алгоритмами опрацювання списків та як їх змінювати і видаляти значення списку.

Елементи списку можна змінювати, видаляти, сортувати, на відміну від його «родича» – кортежу, з яким ми знайомились на минулому уроці

Почнемо зі зміни значень. Щоб змінити значення елемента з індексом і потрібно використати наступну конструкцію:

Аналогічно і видалення елемента відбувається за його індексом з допомогою оператора del:

Також видаляти елемент можна і за його значенням. Для цього використовують метод remove()

До методів  видалення також відносять метод pop () він видаляє елемент зі списку за вказаним індексом.

За допомогою методу clear() видаляються всі елементи зі списку.

ІІ. Гімнастика для очей (Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору)

ІІІ. Практичне завдання. Учням у яких немає можливості працювати з Python на комп’ютері можна складати програми у зошиті і надсилати для перевірки фотокопії своїх робіт). Для виконання практичної роботи можете використати онлайн систему https://techarge.in/online-python-compiler/

Завдання 1. Дано список [13, 19, 11, 7, 18]. Вилучіть елемент на першій позиції і після цього знайдіть довжину списку.

Алгоритм роботи

 1. Відкрийте середовище програмуванн IDLE. Створіть новий файл.
 2. Створіть список List (перерахуйте в квадратних дужках всі його елементи).
  List = [13, 19, 11, 7, 18]
 3. Виведіть на екран список List (використайте функцію print())
  print(“Початковий список: “,List)
 4. Видаліть елемент на першій позиції. (використайте метод pop())
  List.pop(0)
 5. Виведіть на екран новий список List
  print(“Новий список: “,List)
 6. Виведіть на екран довжину отриманого списку (використайте функцію len())
  print(“Довжина списку: “,len(List))
 7. Збережіть програму у своїй папці із назвою Завдання_1. Протестуйте її.

Завдання 2.  Дано список [12470, «Україна», «Київ», 125]. Розробіть програму визначення індексу слова «Київ», замінення числа 125 на число 77 і визначте довжину списку.

Алгоритм роботи

 1. Відкрийте середовище програмуванн IDLE. Створіть новий файл.
 2. Створіть список (перерахуйте в квадратних дужках всі його елементи).
 3. Виведіть список на екран (використайте функцію print())
 4. Виведіть на екран індекс елементу Київ (використайте метод index ()).
 5. Змініть число 125 на 77 (використайте індекс елементу)
 6. Виведіть остаточний список.
 7. Виведіть на екран довжину списку.
 8. Збережіть програму у своїй папці із назвою Завдання_2. Протестуйте її.

Завдання 3. Створіть програму, за допомогою якої буде створюватись порожній список і в кінець списку додавати елементи (по одному) за допомогою методу append, значення яких зчитувати з клавіатури.

Завдання 4 (виконайте самостійно). Створіть два будь-яких списки і зв’яжіть їх із змінними. Вийміть з першого списку другий елемент. Змініть в другому списку останній елемент. Виведіть список на екран. З’єднайте обидва списки в один, присвоївши результат новій змінній. Виведіть отриманий список на екран. “Зніміть” зріз з об’єднаного списку так, щоб туди потрапили деякі частини обох перших списків. Зріз зв’яжіть з якоюсь новою змінною. Виведіть значення цієї змінної. Додайте до цього списку-зріза два нові елементи і знову виведіть його.

IV. Домашнє завдання: опрацювати конспект

V. Додаткові матеріали:

Друк додатних елементів списку Python:

Сума елементів списку Python: