Урок № 55. Знаходження кількості заданих елементів

Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися із алгоритмами опрацювання списків та розглянемо метод для знаходження кількості заданих елементів списку

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Засобами мов програмування можна автоматизувати процес знаходження підсумкових даних: суми, добутку, середнього значення набору числових даних. Такі задачі передбачають, що табличні елементи не змінюватимуться, а результатом їх виконання буде одне підсумкове значення.
У програмах, де передбачено дії з елементами табличної величини, що задовільнять деяким умовам, використовують оператор розгалуження if. Опис умов здійснюють так само, як і з простими змінними. Для запису простих умов використовують оператори порівняння: >, <, <=, >=, =, <>, а складені умови формують із простих з використанням логічних операторів and, or, not.

Для знаходження кількості заданих елементів в мові програмування Python  використовують метод count(). Загальна структура використання наступна:

Приклад:

ІІ. Практична робота. Учням у яких немає можливості працювати з Python на комп’ютері можна складати програми у зошиті і надсилати для перевірки фотокопії своїх робіт. Для виконання практичної роботи можете використати онлайн систему https://techarge.in/online-python-compiler/

Завдання 1. Створіть програму для знаходження кількості елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел, які дорівнюють її першому елементу.

Алгоритм роботи

1. Відкрийте середовище програмуванн IDLE. Створіть новий файл.
2. Створіть порожній список List
a=[]
3. Встановіть початкове значення кількості елементів 0.
k=0
4. Заповніть список 10 елементами, які користувач буде вводити з клавіатури
for i in range(10):
          a.append(int(input(‘Введіть ‘,i,’ елемент списку’)))

5. Створіть цикл з лічільником, для підрахунку всіх елементів які будуть дорівнювати першому елементу списку
for i in range(9):
          if a[i+1]==a[0]:
                    k+=1

6. Виведіть на екран кількість елементів, які дорівнюють першому елементу списку
print(“Кількість елементів, що дорівнюють першому елементу масиву дорівнює”,k)
7. Збережіть програму у своїй папці із назвою Завдання_1. Протестуйте її.

Завдання 2 (виконайте самостійно).  Створіть програму для знаходження кількості елементів лінійної таблиці з 15 цілих чисел, які дорівнюють її третьому елементу.

Завдання 3. Створіть програму для знаходження кількості додатніх елементів масиву всі елементи якого є цілі числа.

Алгоритм роботи

1. Відкрийте середовище програмуванн IDLE. Створіть новий файл.
2. Створіть порожній список.
a=[]
3. Заповніть список елементами кількість елементів та самі елементи користувач буде вводити з клавіатури та виведіть список на екран
print(“Введіть кількість елементів масиву”)
n=int(input(“n = “))
for i in range(1,n+1):
          print(“a[“, i, “]=”, end=” “)
          a.append(int(input()))
print(a)

4. Встановіть початкове значення кількості елементів 0.
k=0
5. Створіть цикл з лічільником, для підрахунку всіх додатніх елементів списку.
for i in range(0,n):
          if a[i]>0:
                    k+=1

6. Виведіть на екран кількість додатніх елементів списку.
print(“Кількість додатніх елементів масиву дорівнює”,k)
7. Збережіть програму у своїй папці із назвою Завдання_3. Протестуйте її.

Завдання 4 (виконайте самостійно). Створіть програму для знаходження кількості від’ємних елементів масиву всі елементи якого є цілі числа.
Завдання 5 (виконайте самостійно). Створіть програму, у якій елементи табличної величини a, яка містить 10 цілих чисел, змінюються їх квадратами.

ІІІ. Домашнє завдання: опрацювати конспект, закінчити виконання завдань для самостійної роботи

IV. Додаткові матеріали:

Робота зі списками у Python (знаходження максимального/мінімального елемента):

Робота зі списками у Python (пошук заданого елемента, “секрети” списків):