Урок № 28. Алгоритми з розгалуженнями. Алгоритмічна структура розгалуження

І. Опрацюйте навчальне відео:

ІІ. Опрацюйте теоретичний матеріал:

При програмуванні в середовищі Scratch існує спеціальні блоки для розділення дій відповідно істинності умов.

ІІІ. Практична робота (онлайн середовище Scratch)

Створити проект в якому при натиснені прапорця спрайт переміщується на 50 кроків, а при торканні до межі сцени спрайт розвертається в протилежний бік.

Щоб спрайт розвертався з ліва на право потрібно задати його “напрям обертання”:

Скрипт (програма) проекту буде виглядати наступним чином:

Створений проект надіслати в електронний щоденник або на електронну пошту kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас)

ІV. Домашнє завдання: опрацювати по підручнику тему 22