5 клас. Інформатика

2022-2023 н. р. Урок № 7. Файли, папки та операції над ними

2022-2023 н. р. Урок № 8. Поняття про локальні мережі, використання мережних ресурсів (дисків, папок, файлів, принтерів тощо)

2022-2023 н. р. Урок № 9. Поняття про глобальну мережу. Пошук інформації в Інтернеті як життєва/навчальна проблема та інформаційний процес

2022-2023 н. р. Урок № 12. Пошукові системи, їх призначення. Алгоритми роботи пошукових систем. Прості методи та алгоритми пошуку. Ключові слова, запити пошуку. Особливості пошуку різних типів інформації в Інтернеті

2022-2023 н. р. Урок № 13. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету. Ресурси для перевірки достовірності інформації

2022-2023 н. р. Урок № 14. Безпечне користування Інтернетом. Академічна доброчесність. Правила цитування та використання авторської інформації. Спілкування в Інтернеті. Етикет спілкування в мережах

2022-2023 н. р. Урок № 15. Текстовий документ, його об’єкти та їх властивості. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. Об’єкти текстового документа, їх властивості. Створення та збереження текстових документів

2022-2023 н. р. Урок № 16. Створення та збереження текстових документів

2022-2023 н. р. Урок № 17. Правила і способи введення тексту, його виділення та редагування

2021-2022 н. р. Урок № 18. Введення, редагування та форматування символів і абзаців

2022-2023 н. р. Урок № 19. Редагування тексту. Перевірка правопису

2022-2023 н. р. Урок № 20. Додавання зображень із файлу та їх форматування

2021-2022 н. р. Урок № 21. Робота зі списками

2022-2023 н. р. Урок № 23. Сторінки документа та їх форматування. Підготовка документа до друку. Друк документа. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 23. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд

2022-2023 н. р. Урок № 24. Способи опису алгоритмів. Середовище Scratch

2021-2022 н. р. Урок № 25. Середовище опису й виконання алгоритмів Scratch

2021-2022 н. р. Урок № 26. Лінійні алгоритми

2021-2022 н. р. Урок № 27. Практична робота 6. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч

2021-2022 н. р. Урок № 28. Алгоритми з розгалуженнями

2021-2022 н. р. Урок № 29. Алгоритмічна структура розгалуження

2022-2023 н. р. Урок № 30. Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч

2021-2022 н. р. Урок № 31. Алгоритмічна конструкція повторення (цикли)

2021-2022 н. р. Урок № 32. Практична робота 7. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч

2021-2022 н. р. Урок № 33. Практична робота 8. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч

2021-2022 н. р. Урок № 34. Практична робота 9. Складання програм у середовищі Скретч

2021-2022 н. р. Урок № 35. Тематичне оцінювання. Підведення підсумків навчання за рік

Повторення та систематизація навчального матеріалу за рік