Урок № 26. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Під час роботи програм властивості об’єктів можуть змінюватись. Завдяки таким змінам можна власний проект вдосконалити та презентувати користувачу у більш зручному вигляді.
Змінювати значення властивостей можна двома шляхами. Перший це самостійно відредагувати та змінити, а інший програмно під час виконання власне алгоритму.
Можемо змінити дані в блоці «Інформація»: назва, напрямок, стиль обертання, показ.

Також можна змінити візуальне відображення об’єкта додавши до нього власні потрібні елементи.

Для зміни об’єктів під час виконання власне алгоритму можна використати деякі команди:

Встановлення параметрів значення х, у, та напрямок виводить на екран сцени дані характеристики:

Зміна образів сцени:

За допомогою значень положення х та у можна створювати різнотипні розгалуження. Наприклад, якщо значення положення по х буде менше ніж 50 тоді будуть виконуватись задані дії.

ІІ. Виконайте практичну роботу:

Створіть в середовищі Scratch (онлайн версія) проект “Перехід дороги”.
Аналіз: коли натиснуто зелений прапорець переміститись на 20 кроків, якщо значення х буде менше 60 і значення у буде менше -50 тоді зменшити розмір на значення -10.

Створений проект відправити електронною поштою на адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас)

ІІІ. Домашнє завдання: повторіть по підручнику пункти 17, 18, 19, підготуйтеся до тестування та практичної роботи