6 клас. Інформатика

2021-2022 н. р. Урок № 7. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

2022-2023 н. р. Урок № 8. Практична робота №2. Операції над об’єктами та групами об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах

2022-2023 н. р. Урок № 9. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування

2022-2023 н. р. Урок № 12. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення


2021-2022 н. р. Урок № 18. Практична робота №6

2021-2022 н. р. Урок № 19. Планування представлення презентації та створення презентації


2023-2024 н. р. Урок № 21. Месенджери. Соціальні мережі. Форуми. Чати.

2021-2022 н. р. Урок № 22. Створення програмних об’єктів

2022-2023 н. р. Урок № 23. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта

2021-2022 н. р. Урок № 23. Практична робота 7. Створення програмних об’єктів

2021-2022 н. р. Урок № 24. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події

2021-2022 н. р. Урок № 25. Практична робота 8. Програмне опрацювання події

2021-2022 н. р. Урок № 26. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

2021-2022 н. р. Урок № 27. Практична робота 9. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

2021-2022 н. р. Урок № 28. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

2021-2022 н. р. Урок № 29. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

2021-2022 н. р. Урок № 30. Практична робота 10. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

2021-2022 н. р. Урок № 31. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

2021-2022 н. р. Урок № 32. Практична робота 11. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

2021-2022 н. р. Урок № 34. Розробка сценарію майбутнього програмного проекту

2021-2022 н. р. Урок № 34. Підсумкове оцінювання за рік

2021-2022 н. р. Урок № 35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік