Урок № 31. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі

І. Опрацюйте теоретичний матеріал

Складними вважаються проекти де беруть участь багато складних персонажів та об’єктів. Наприклад мультиплікації, комп’ютерні ігри або моделювання надскладних пристроїв.
Щоб підготуватись до виконання складного проекту потрібно пройти ряд етапів:
1. Визначення складових проекту.
2. Визначення дій кожного елементу.
3. Визначення з використовуваними алгоритмічними структурами (слідування, повторення, розгалуження).
4. Створення описового алгоритму (словесно, покроково, блок-схема).
5. Опис алгоритму мовою програмування.
6. Тестування та корекція.
7. Остаточне збереження та оприлюднення.
Підзадача або блок в програмуванні (англ. block) — складова частина програми, яка являє собою сукупність інструкцій, які утворюють сферу дії об’єктів.
Підзадачі використовують для спрощення створення складного проекту або розділення завдань (підпроектів) між окремими учасниками команди.
Описати підзадачу можна за допомогою слідування, розгалуження або повторення.

Щоб описати підзадачу в середовищі Scratch потрібно перейти у власні блоки та натиснути клавішу «Створити блок».

Розглянемо використання підзадач (блоків) у середивищі Scratch на прикладі наступного проекту

Приклад. Створити проект, який малює 3 квадрати. Створення квадрату реалізувати як підзадачу.

1. Створюємо власний блок і називаємо його “Квадрат”
2. В блок “Квадрат” додаємо команди для малювання квадрата
3. Створюємо “основну програму” з використанням блоку “Квадрат”

Даний проект оцінюється в 8 балів, для отримання вищого бала “модернізуйте” проект таким чином, щоб кожен квадрат малювався іншим кольором.

Створений проект відправити електронною поштою на адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас) або в електронний щоденник

ІІ. Домашнє завдання: опрацювати по підручнику розділ 3 пункт 22