7 клас. Інформатика

2021-2022 н. р. Урок № 7. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора

2022-2023 н. р. Урок № 8. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок

2022-2023 н. р. Урок № 9. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів


2021-2022 н. р. Урок № 18. Практична робота 4. Алгоритми роботи над числовими величинами у мові програмування Python

2021-2022 н. р. Урок № 19. Поняття про модуль. Створення графічних примітивів


2021-2022 н. р. Урок № 21. Робота з текстовими та числовими величинами. Налагодження програми у середовищі програмування

2021-2022 н. р. Урок № 22. Складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування

2021-2022 н. р. Урок № 23. Практична робота 5. Складання програм з використанням алгоритмічної структури слідування.
Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 24. Опрацювання величин логічного типу

2021-2022 н. р. Урок № 25. Команда розгалуження мовою програмування

2021-2022 н. р. Урок № 26. Практична робота 6. Складання програм з використанням алгоритмічної структури розгалуження

2021-2022 н. р. Урок № 27. Опис алгоритмів із циклом із параметром мовою програмування

2021-2022 н. р. Урок № 28. Опис алгоритмів із циклом із передумовою мовою програмування

2021-2022 н. р. Урок № 29. Практична робота 7. Складання програм з використанням алгоритмічної структури повторення

2021-2022 н. р. Урок № 30. Складання програм для розв’язання навчальних і життєвих задач. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 31. Розробка навчального проєкту “Вільна країна наша УКРАЇНА” в python

2021-2022 н. р. Урок № 32. Розробка навчального проєкту “Малювання у Tkinter” в python

2021-2022 н. р. Урок № 33. Python практикум. Розв’язуємо задачі

2021-2022 н. р. Урок № 34. Розробка навчального проєкту “Узори в Python

2021-2022 н. р. Урок № 35. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за рік

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік